top of page

Otelimiz engelli öğrenciler için uygun değildir

sürdürülebilir turizm.jpg

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BİLGİLENDİRME METNİ


Değerli Misafirlerimiz;
Sürdürülebilirlik, içinde geçen süre, ekonomik ve sosyal konforlar, ekosistem üzerinde olumsuz etki yaratmadan ve gelecek nesillerin olanaklarına zararın karşılanması olarak tanımlanır.
Bu anlamda işletmemiz, büyüyebileceğimiz ve geleceğimiz olan mevcut kaynaklarımızı yeterli ve kullanılabilir durumda ulaştırmak için gerekli yasal düzenlemelere göre geliştirmek geliştirmek.
Geleceğimizi daha yaşanabilir için enerji, su ve doğal kullanım verimliliği kullanımı, etkin atık dağıtım yönetimi gibi geleceğimizi önemli derecede ayrıntılar ile ilgili yürüttüğümüz yedekleme aktif rol alarak ortak geleceğimiz için teşekkür ederiz.


DÜNYA ; MİRAS DEĞİL, GELECEK NESİLLERE DEVREDİLECEK EMANETTİR.

bottom of page